ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2559

  เมื่อ: วันอาทิตย์, เมษายน 17th, 2016, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม

IMG_7753 IMG_7787 IMG_7796 IMG_7831 IMG_7875 IMG_8028 IMG_8174 IMG_8224

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี 2559 เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีที่ดีงามของล้านนา

เช้าวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางพร้อมคณะสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณและถวายความเคารพแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ อันเป็นการสืบสานประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ โดยเริ่มจากอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายทหารฝ่ายอำนวยการค่ายกาวิละ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จากนั้นเดินทางต่อไปสรงน้ำแด่วีรชนแห่งล้านนาที่เจดีย์ขาว ถนนวังสิงห์คำ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อจากนั้นเดินทางไปยังศาลหลักเมืองเชียงใหม่ แจ่งศรีภูมิ ถนนมูลเมือง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมคณะให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นเดินทางไปยังหอหลวงพญามังราย ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับจากนายณรงค์ ทองประเสริฐ เลขาธิการหอการค้าภาคเหนือและเจ้าหน้าที่อย่างอบอุ่น พร้อมกับการสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยวัฒนธรรมอันงดงามอีกด้วย  ต่อจากนั้นเดินทางไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ โดยมี นายศรัญญู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่และคณะให้การต้อนรับ เสร็จแล้วเดินทางต่อไปยังศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ประตูชัย ที่ประตูช้างเผือก ถนนประตูช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ โดยมีนายบุญลือ ธรรมธารานุรักษ์ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ  และในเวลาต่อมา ณ พระวิหารวัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ คณะกรรมการกลุ่มลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ สืบสายสกุลเจ้าเจ็ดตนโดยมีพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมเจ้ารัตนา ณ เชียงใหม่ เป็นประธานจัดงานพร้อมลูกหลานร่วมต้อนรับ เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายสักการะดำหัวเจ้ากู่หลวงเชียงใหม่ พระราชชายาเจ้าดารารัศมีและเจ้านายฝ่ายเหนือบรรพชนผู้ล่วงลับ ต่อมาได้สักการะอนุสาวรีย์สิงห์ หัวมุมเมืองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีพระชาญ สิริธัมโม ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดข่วงสิงห์ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ พวงสำลีประธานชุมชนข่วงสิงห์ และชาวชุมชนข่วงสิงห์ ชุมชนศรีล้านนา และชุมชนหลิงกอกมาร่วมให้การต้อนรับ และสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสในชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อย่างคับคั่ง  จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ในบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สำนักงานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เสร็จแล้วเดินทางต่อไปยังค่ายดารารัศมี เพื่อถวายสักการะอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี หน้าพระตำหนักดาราภิรมย์ ในค่ายดารารัศมี ถนนแม่ริมสายเก่า ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม  โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริมและภรรยา ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้ไปถวายสักการะพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวงลำดับที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ธรรมยุติ และเจ้าคณะภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและลำพูน ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ถนนน้ำตกแม่สาสายเก่า ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม โดยมีคณะสงฆ์และนายอำเภอแม่ริม ภรรยา อุบาสก อุบาสิกา ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สนทนาธรรมและกราบนมัสการพระประธานในพระอุโบสถ ตลอดทั้งชมถาวรวัตถุ เสนาสนะภายในวัดเป็นเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้

แท็ก คำค้นหา