ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2558

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 30th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, วัฒนธรรม

 

 

unnamed (5)Still0730_00000

 

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2558 ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีเมตตาพระราชทานเทียนจำนำพรรษา ให้แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์

วันนี้ (30 ก.ค. 58) เวลา 09.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานตั้งไว้หน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประธานพิธีลุกอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานวางไว้ยังด้านหน้าประธานสงฆ์ ประธานพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษา ต่อจากนั้นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา พระสงฆ์อนุโมทนา ต่อจากนั้น เวลา 13.30 น. รองผู้ว่าราชการเดินทางไปเป็นประธานพิธีอัญเชิญต้นเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีเมตตาพระราชทานเทียนจำนำพรรษา ให้แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 วัด ดังนี้ 1.วัดแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด 2.วัดวังสิงห์คำ อำเภอเมือง 3.วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทั้งนี้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ถนนศูนย์การฝึกรถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

แท็ก คำค้นหา