ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  เมื่อ: วันเสาร์, ธันวาคม 28th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, วัฒนธรรม

วันนี้ (28 ธ.ค. 62) ที่ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามมติของมหาเถรสมาคม เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 เพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง และยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงาน     

แท็ก คำค้นหา