ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการ “เปิดวัด สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามค่ำคืน” ขับเคลื่อน Soft Power ด้านศาสนา เปิดโครงการ “เปิดวัด สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามค่ำคืน”

  เมื่อ: วันจันทร์, มกราคม 8th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, วัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศาสนา เปิดโครงการ “เปิดวัด สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามค่ำคืน” ขับเคลื่อน Soft Power ด้านศาสนา เปิดโครงการ “เปิดวัด สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามค่ำคืน”

เย็นวันที่ 7 ม.ค. 67 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล เกียรติไชยกร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดตัว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามค่ำคืน” โดยมี พระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการ

กระทรวงวัฒนธรรม และกรมการศาสนา มีเป้าหมาย และพันธกิจ สำคัญในการเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอด และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคม กิ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการ “เปิดวัด สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามค่ำคืน” ภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมการกระตุ้น เศรษฐกิจด้วย Soft Power ด้านศาสนา โดยให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้ไหว้พระเสริมสิริมงคลแก่ตน และชมความงดงามของวัด ที่มีความงดงามแตกต่างกัน ทั้งในช่วงเวลากลางวันและช่วงค่ำ

โดยในโอกาสนี้ นายสุรพล เกียรติไชยกร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวให้กำลังใจให้ทุกภาคส่วนในการผนึกกำลังร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และความยั่งยืน สร้างรายได้สู่ชุมชน เป็น Soft Power ของประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจชาติในอนาคตต่อไป


แท็ก คำค้นหา