ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และสืบสานประเพณีของดีแม่ริม ประจำปี 2565

  เมื่อ: วันศุกร์, ธันวาคม 9th, 2022, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม

วันนี้ (9 ธ.ค.65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน วางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และสืบสานประเพณีของดีแม่ริม ประจำปี 2565 ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ขัตติยนารี ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณูปการต่อดินแดนล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการขององค์การต่าง ๆ การจัดตลาดนัดกาดมั่ว การแสดงละครซอพื้นเมือง การแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การตีกลองสะบัดชัยของนักเรียน และเครื่องสักการะแบบล้านนา กิจกรรมเครือข่ายหมอเมืองเชียงใหม่ การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีพื้นเมือง

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ทรงเป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัธยาศัยอันงดงาม และทรงเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระบรมราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนา ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ยังประโยชน์แก่ราชอาณาจักรสยาม และหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นอย่างยิ่ง หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงย้ายกลับมาประทับที่นครเชียงใหม่ และทรงสร้างพระตำหนักดาราภิรมย์ขึ้น ทรงใช้พระตำหนักหลังนี้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการ ทั้งทางด้านการเกษตรและศิลปวัฒนธรรม สร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่ดินแดนล้านนาจวบจนปัจจุบัน

#ผู้ว่าฯเชียงใหม่#ผู้ว่าเซมเบ้#เจ้าดารารัศมี#เจ้านายฝ่ายเหนือ#วัดสวนดอก#พระอารามหลวง

แท็ก คำค้นหา