ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชวนร่วมกิจกรรมเมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา ประจำปี 2562

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มีนาคม 28th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, วัฒนธรรม

Thajan62Poster

ชวนร่วมกิจกรรมเมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา ประจำปี 2562

อาจารย์ ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาพม่า หัวหน้าศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เมียนมาร์ตะจั่น สงกรานต์หรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาพม่า และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพม่าศึกษา รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาพม่าและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่

(1) การประกวดสุนทรพจน์ภาษาพม่า: หัวข้อ “เปรียบเทียบสงกรานต์ไทยและเมียนมาร์” แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับมัธยม 2) ระดับอุดมศึกษา

(2) การแข่งขันคัดลายมือพม่า

(3) การแข่งขันร้องเพลงภาษาพม่า

(4) การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับเมียนมาร์: แข่งขันแบบกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับมัธยม 2) ระดับอุดมศึกษา

(หมายเหตุ ผู้ชนะการประกวดแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร และผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร)

เวลา 14.30 -16.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เที่ยวพม่าอย่างสร้างสรรค์กับพี่จ่อย ตอน มรัคอู อู่อารยธรรมอาระกัน” โดยคุณอินทนนท์ สุกกรี เจ้าของร้านชเวผ้าพิมพ์ลุนตยา

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความรู้ต่างๆ ร้านค้ามากมาย อาทิ นิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาร์ โดย ศูนย์เมียนมาร์ นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสงกรานต์เมียนมาร์  นิทรรศการผ้าลุนตยา ร้านหนังสือจากศูนย์หนังสือ มช. ร้านผ้าลุนตยา จากร้านชเว ผ้าพิมพ์ลุนตยา ร้านผ้าพม่าจากชาวพม่าในเชียงใหม่ ร้านน้ำชาพม่าจากร้านชาพม่าตลาดหน้ามอ  ร้านอาหารพม่าจากชาวพม่าในเชียงใหม่ รวมถึงร้านอาหารพม่า : อะจ่อโส่ง(ของทอด) แว็ดตาโด้วโท(หมูพะโล้เสียบไม้) โดยสาขาวิชาภาษาพม่า มช.

สถานศึกษาที่่สนใจเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5394-3276, 0-5394-2335 ต่อ 18 , burmesedivisioncmu@gmail.com

แท็ก คำค้นหา