ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ชุมชนไทเขิน วัดสีมาราม จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเขินวัดสีมาราม ปี 2566

  เมื่อ: วันจันทร์, ธันวาคม 4th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, วัฒนธรรม

เทศบาลตำบลสันกลาง ร่วมกับ ชุมชนไทเขิน วัดสีมาราม อำเภอสันกำแพง จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทเขินวัดสีมาราม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม นี้ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทเขินและเสน่ห์ชุมชนที่มีความหลากหลาย

วันนี้ (3 ธ.ค. 66) ที่ วัดสีมาราม ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเขิน วัดสีมาราม ซึ่งชุมชนไทเขิน พร้อมด้วยวัดสีมาราม สภาวัฒนธรรมตำบลสันกลาง เทศบาลตำบลสันกลาง และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทเขิน ทำให้ลูกหลานเยาวชนได้เรียนรู้รากเหง้าของตนเอง และดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่า ทั้งยังให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสัมผัสความงดงามของชาวไทเขิน โดยมี นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง ส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการแสดงสาธิตการทำอาหารคาวหวาน , การจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “วิถีไทเขิน ไทเขินกับโลกปัจจุบัน” การจัดนิทรรศการมีชีวิต “อัตลักษณ์ไทเขิน” , กาดหมั้วของกินชาติพันธุ์ , ขบวนแห่วิถี 4 ไท ประกอบด้วย ไทเขิน ไทลื้อ ไทยอง และไทใหญ่, การจัดขันโตก และการแสดงดนตรีศิลปะพื้นเมือง รวมไปถึงการเที่ยวชมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน เชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชน หรือ กาดฉำฉา ที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งของฝากและแหล่งสินค้าจากชุมชนที่มีความหลากหลาย

แท็ก คำค้นหา