ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ต้อนรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 11th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, วัฒนธรรม

ต้อนรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์

ต้อนรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่สายการบินต่างๆ พร้อมให้บริการเฉลี่ยวันละกว่า 170 เที่ยวบิน ซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว

วันที่ 10 เมษายน 2558 นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนสายการบิน ส่วนราชการ และผู้ประกอบการ ร่วมกันจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน รวมทั้งร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ซึ่งกิจกรรมฯ ประกอบด้วย การแสดงประกอบดนตรีพื้นเมือง การมอบของที่ระลึกและพวงมาลัยดอกมะลิ ให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางมากับมาสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 102 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 215 สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE154 และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3445 นอกจากนี้ยังได้จัดพื้นที่สำหรับสรงน้ำพระไว้สองจุด ทั้งในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ ให้ผู้โดยสารได้สรงน้ำพระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลปีใหม่ของไทยด้วย
ส่วนการให้บริการทางการบินปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเที่ยวบินปกติเฉลี่ยวันละ 172 เที่ยวบิน ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกัน (เทศกาลสงกรานต์) ของปีก่อนประมาณร้อยละ 22 โดยสายการบินในประเทศไม่มีการเพิ่มเที่ยวบิน แต่มีเที่ยวบินพิเศษระหว่างประเทศจากฮ่องกง ซีอาน และไท่หยวน ในระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2558 จำนวน 13 เที่ยวบิน
ขณะเดียวกันในส่วนของการรักษาความปลอดภัยได้จัดผู้บริหารระดับสูงเตรียมพร้อมในพื้นที่ตลอด ช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อประสานและสั่งการหากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น รวมทั้งได้ขอความร่วมมือจากสายการบิน ด่านศุลกากร และด่านตรวจคนเข้าเมือง เข้มงวดการตรวจผู้โดยสารและสัมภาระ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสลำเลียง ยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายปะปนมากับกลุ่มนักท่องเที่ยว
************************
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5392 2224
โทรสาร 0 5327 7284
Email: siriporn.w@airportthai.co.th

 

แท็ก คำค้นหา