ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

น่าน จัดงานเทศกาลโลกของกว่างนักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี 2565

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ตุลาคม 2nd, 2022, หมวด Even, ข่าวประชาสัมพันธ์, ต่างจังหวัด‏, วัฒนธรรม

ที่สนามอีซูซุปัว ข้างสถานีขนส่งรถโดยสารเทศบาลอำเภอปัว ชาวชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอปัว ได้จัดขบวนแห่ เพื่อแสดงออกถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของท้องถิ่น ในงานเทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของชาวอำเภอปัว และจังหวัดน่าน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ซึ่ง อำเภอปัว ได้ร่วมกับ ชมรมพ่อค้าอำเภอปัว สภาวัฒนธรรมอำเภอ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้า (OTOP) ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2565 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน

การจัดงานเทศกาลโลกของกว่าง “นักสู้แห่งขุนเขา” ประจำปี 2565 ภายในงาน ได้จัด กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ จัดให้มีการละเล่นพื้นบ้านและวิถีชีวิตของชนเผ่า การประลองชนกว่าง การประกวดกว่างสวยงาม การประกวดธิดากว่าง การแสดงนิทรรศการโลกของกว่าง และวงจรชีวิตของกว่างการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน นำสินค้าออกมาวางจำหน่ายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผ้าทอมือพื้นเมือง นำมาจำหน่ายในงานด้วย หลังเสร็จสิ้นงาน จะมีการปล่อยกว่าง กลับคืนสู่ป่าเพื่อเป็นการให้กว่างได้ขยายพันธุ์ต่อไปด้วย

สมาน สุทำแปง ผู้สื่อข่าว

#เทศกาลโลกของกว่างนักสู้แห่งขุนเขา#นักสู้แห่งขุนเขา#อำเภอปัว#OTOP#น่าน#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา