ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มีนาคม 4th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชา

IMG_5715 IMG_5754 IMG_5764 IMG_5792

           เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนและฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นวันสำคัญของโลก  โดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมหลักที่วัด 6 วัดสำคัญ คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร วัดสวนดอก พระอารามหลวง  วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดศรีโสดา พระอารามหลวง และวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

           วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา  เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ (จาตุรงคสันนิบาต) คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันที่วัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย  และพระภิกษุทั้งหมดได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง อีกทั้งพระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6  และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3

           การจัดกิจกรรมในวันนี้  มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วเมืองเชียงใหม่จำนวนมาก ต่างพร้อมใจกัน นุ่งขาว ห่มขาว เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนที่ถือเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนาสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนมั่นคงสืบไป

แท็ก คำค้นหา