ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พช.เชียงใหม่ สมาคมสตรีนัครเชียงใหม่สมาชิกสตรีชาวหนือลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2″ 14-16 กุมภาพันธ์ นี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

  เมื่อ: วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 11th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, วัฒนธรรม

พช.เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2″ 14-16 กุมภาพันธ์นี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกเครือข่ายสตรีในจังหวัดลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (11 ก.พ. 63) ที่แกรนด์ฮอลล์  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และ ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมแถลงการจัดงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563.

จากที่สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้จัดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี  ครั้งที่ 1ในปี 2562 ที่ผ่านมา ด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนาสตรี โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพสตรีที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพ และสร้างรายได้ค้ำจุนครอบครัว สร้างความสุขได้ตามอัตภาพ เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งตน เกิดความรักและหวงแหนในเอกลักษณ์ของแผ่นดิน นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม  ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จนได้รับกระแสการตอบรับและการเรียกร้องให้มีการดำเนินโครงการนี้อีกในปีต่อไป

ในปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกเครือข่ายสตรีในจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” เพื่อสานต่อโครงการนี้ต่อไป โดยมีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นิทรรศการผ้าไทย ผ้าโบราณ สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย การเชิดชูเกียรติสตรีและเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ประจำปี 2553 การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าสมาคมสตรี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. สามารถรับบัตรเข้างานได้ที่บูธประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้างาน

แท็ก คำค้นหา