ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันจันทร์, มิถุนายน 17th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, วัฒนธรรม

​พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ประจำปี 2562

​วันนี้ (17 มิ.ย. 62) ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระราชทาน ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 โดยมีส่วนราชการ คณะศรัทธาประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ น้ำสรงพระราชทาน เพื่อเชิญไปสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2562 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร โดยในครั้งแรกได้รับพระราชทานเมื่อปี 2541

​สำหรับประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง (งานเดือนเก้า เมืองจ๋อมตอง) เกิดขึ้นจากตำนานที่กล่าวว่า พุทธสถานแห่งนี้ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุส่วนเศียรเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่การประดิษฐานนี้มิได้เป็นถาวร สามารถอัญเชิญพระธาตุออกมาให้ประชาชนสักการะอย่างใกล้ชิดได้ จึงทำให้เกิดประเพณีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เข้า-ออกพรรษา ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นศาสนพิธีประจำของวัดแห่งนี้ และเป็นการแสดงถึงความศรัทธาของประชาชน ถือเป็นงานใหญ่และสำคัญอีกงานหนึ่งของชาวจอมทองและชาวเชียงใหม่ ที่มีการสืบสานมาอย่างช้านานกว่า 100 ปี โดยวันที่จัดงานจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ

​ภายในงานยังคงมีการจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองแห่งประเพณีวัฒนธรรม อาทิ การจัดแสดงมหรสพ การแสดงดนตรี แสง สี เสียง เล่าขานตำนานพระธาตุเจ้าจอมทอง การประกวดร้องเพลงซอพื้นเมือง ข่วงศิลปวัฒนธรรม กาดหมั้วครัวฮอม นิทรรศการภาพเก่าวัดพระธาตุศรีจอมทอง และเมืองจอมทองในอดีต

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ศราวุธ เจิมจันทร์ /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
17 มิถุนายน 2562

แท็ก คำค้นหา