ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ทำบุญอายุครบรอบ 47 ปี หวนรำลึกถึงอดีต

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 6th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, วัฒนธรรม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมทั้งเปิดนิทรรศการพิเศษ “หวนรำลึก 47 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่”วันนี้ (6 ก.พ. 63) ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ “หวนรำลึก 47 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่” เนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี ของการเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เปิดให้บริการครบรอบ 47 ปี นับจากเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2516 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นองค์ประธานเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และแหล่งการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม ประจำภูมิภาคเหนือตลอดช่วงระยะเวลา 47 ปีที่ผ่านมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ได้มุ่งเน้นเรื่องการเก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญของชาติ อีกทั้งรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีค่าของแผ่นดิน เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การอนุรักษ์ และการให้บริการข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรมในฐานะแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และประจำภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ให้ได้รับความรู้ ความเป็นมาของการจัดตั้ง พัฒนาการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย 


สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / วิชญ์พล สุวรรณไพโรจน์ // ภาพ-ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่6 กุมภาพันธ์ 2563

แท็ก คำค้นหา