ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ เปิดนิทรรศการ “ตามเสด็จกับลิลิตพายัพ”

  เมื่อ: วันจันทร์, ธันวาคม 9th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, วัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ เปิดนิทรรศการ “ตามเสด็จกับลิลิตพายัพ” 

เย็นวันนี้ (8 ธ.ค.62) ที่อาคารรัศมีทัศนา พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ นายกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ตามเสด็จกับลิลิตพายัพ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งอาคารรัศมีทัศนา โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 เป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงย้ายกลับมาประทับที่นครเชียงใหม่

ทรงสร้างพระตำหนักดาราภิรมย์ขึ้น และทรงใช้ตำหนักหลังนี้ปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการ ทั้งทางด้านการเกษตร และศิลปวัฒนธรรม ทรงทดลองปลูกดอกกุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ ที่ทรงได้มาจากสมาคมกุหลาบแห่งอังกฤษ พันธุ์ที่โปรดที่สุดเป็นกุหลาบดอกใหญ่สีชมพู กลิ่นหอมเย็น จึงทรงตั้งชื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบรมราชสวามีว่า “จุฬาลงกรณ์”   
 นอกจากนี้ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้จัดสร้างอาคารรัศมีทัศนา เพื่อเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และงานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป
 ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง รวมถึงพิธีสำคัญต่างๆ และในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 จะมีพิธีบวงสรวงถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนต่างๆ 

ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่8 ธันวาคม 2562 

แท็ก คำค้นหา