ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม่วนใจ๋ใส่ผ้าเมือง

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 11th, 2015, หมวด วัฒนธรรม

caption-ม่วนใจ๋ใส่ผ้าเมือง-1-

ม่วนใจ๋ใส่ผ้าเมือง

คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณวิศิษฎ์ อริยะ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ คุณธนัชชพร พงษ์เย็น (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  คุณพรเทพ อรรถกิจไพศาล (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาการ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง และ คุณชัยมงคล ทัดเทียมเพชร (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เชิญชวนชาวเหนือร่วมกิจกรรม “ม่วนใจ๋ใส่ผ้าพื้นเมือง” ร่วมด้วยการพูดภาษาเมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนา ระหว่างวันนี้ – ถึง 30 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต , ลำปาง และ เชียงราย

แท็ก คำค้นหา