ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รมช.มหาดไทย เปิดมัสยิดช้างเผือก อายุกว่า 150 ปี ของจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มกราคม 21st, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, วัฒนธรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดมัสยิดช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมได้ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา

วันนี้(21 ม.ค 67) นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดมัสยิดช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่และต่างอำเภอเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยมัสยิดช้างเผือก เป็นมัสยิดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ มากกว่า 150 ปี เป็นมัสยิดหลังแรก ที่จดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการก่อสร้างมัสยิดขึ้นใหม่ ให้เป็นไปตามบริบทของประเทศไทย มีความเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นอาคารสูง 4 ชั้นรวมชั้นใต้ดิน ตั้งอยู่บนพื้นที่ทั้งหมด 266 ตารางวา โดยใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 9 ปี เพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา

โอกาสนี้ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการเปิดอาคารมัสยิดเผือกหลังใหม่ ว่าถึงแม้การดำเนินการจะพบกับปัญหาต่างๆ แต่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของอิหม่าม คณะกรรมการ สัปปุรุษมุสลิมช้างเผือก มุสลิมทั่วประเทศได้ช่วยกัน ผลักดันให้การก่อสร้างมัสยิดช้างเผือกสำเร็จด้วยความยิ่งใหญ่ แสดงถึงพลังมุสลิม ความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี และขอขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน หน่วยงานเอกชนทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา โดยหวังว่ามัสยิดแห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก

แท็ก คำค้นหา