ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมฉลองครบรอบ 1 ปี กาดกองเก่าชุมชนล่ามช้าง

  เมื่อ: วันเสาร์, ธันวาคม 7th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, วัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานฉลองครบรอบ 1 ปี กาดกองเก่าอารยธรรมชุมชนล่ามช้าง ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
เย็นวันนี้ (6 ธ.ค.62) ที่กาดกองเก่าชุมชนล่ามช้าง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฉลองครบรอบ 1 ปี กาดกองเก่าอารยธรรมชุมชนล่ามช้าง ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ที่เป็นแหล่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยแล้ว 1 ปี
ชุมชนล่ามช้าง เป็นชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่มานานกว่า 600 ปี และเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีบ้านเรือนมากกว่า 900 ครัวเรือน ทางกรรมการชุมชนได้เล็งเห็นว่าชุมชนควรจะเก็บรักษาอารยธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาไว้ เพื่อสืบทอดต่อไป จึงได้จัดทำ “กาดกองเก่าอารยะธรรมล่ามช้าง” ขึ้น เพื่อจะได้ให้ชาวชุมชนล่ามช้าง และชุมชนข้างเคียง นำอาหารและสินค้ามาจำหน่ายทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล “ไทยนิยมยั่งยืน” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


ทั้งนี้ ได้มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP รวมไปถึงเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น อีกทั้งสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำมาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ทำให้เกิดกิจการต่อเนื่องและวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต


สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
6 ธันวาคม 2562

แท็ก คำค้นหา