ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐบาลสหรัฐอมริกา มอบเงินทุน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อนุรักษ์บ้านล้านนาโบราณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพุธ, ธันวาคม 18th, 2019, หมวด ข่าวเด่นวันนี้, วัฒนธรรม

รัฐบาลสหรัฐอมริกา มอบเงินทุน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อนุรักษ์บ้านล้านนาโบราณ 
รัฐบาลสหรัฐอมริกา โดยกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม มอบเงินทุน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แก่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์บ้านและยุ้งข้าวล้านนาโบราณ วันนี้ (18 ธ.ค.62) ที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นาย ฌอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ มอบทุนสนับสนุน จำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ชวยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการโครงการและผู้นอำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับมอบ


รัฐบาลสหรัฐอมริกา โดยกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) ซึ่งสนับสนุนการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่เสี่ยงต่อการสูญหาย มอบเงินทุนสนับสนุน จำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการอนุรักษ์บ้านและยุ้งข้าวล้านนาโบราณ 
ซึ่งสร้างขึ้นจากไม้ จำนวน 11 หลัง รวมถึงการฝึกอบรมให้แก่ช่างฝีมือล้านนารุ่นใหม่ในท้องถิ่นโอกาสนี้ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมล้านนาโบราณ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านกองทุนเอกอัครรายทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม และเป็นการแสดงถึงความเคารพอย่างยิ่งของสหรัฐอเมริกาต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของไทย ซึ่งเป็นผลมาจากมิตรไมตรีระหว่างกันที่ยาวนานถึงสองศตวรรษ และยังเป็นการเฉลิมฉลองสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐฯ และภาคเหนือของไทย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาไว้ให้ลูกหลานสืบไป


รักษาการเอกอัคราชฑูตสหรัฐอเมริกาฯ กล่าวว่ากองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) ซึ่งสนับสนุนการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ได้มอบเงินช่วยเหลือในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้ 4 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก สำหรับประเทศไทย เป็น 1 ใน 4 โดยมอบให้สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา เป็นเงินมากที่สุดในจำนวนประเทศที่ได้รับ คือ 150,000 ดอลาร์ ประมาณ  4,500,000 บาท นายไมเคิล ฮีธ อุปฑูตรักษาการเอกอัคราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนาย ฌอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ กล่าวอีกว่าประทับใจวัฒนธรรมล้านนาและมีความชื่นชอบเป็นพิเศษ  จึงได้ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ เช่นงานประเพณียี่เป็งทางสถานกงสุลอเมริกาได้ตกแต่งซุ้มประตูป่า และประดับประทีปโคมไฟ ตามประเพณีล้านนาด้วย.

แท็ก คำค้นหา