ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ลำพูนชวนเที่ยวงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” งานจะมีไปจนถึงวันที่ 8 พ.ย.65 นี้

  เมื่อ: วันเสาร์, ตุลาคม 15th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวประชาสัมพันธ์, ต่างจังหวัด‏, วัฒนธรรม

เมื่อค่ำวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2565 ที่มีการจัดขึ้นระหว่าง ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และอนุสารีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน

โอกาสนี้มีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และว่าที่ร้อยเอก ปาละพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว.สำหรับ”เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2565 เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง เป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

การถวายโคมแสนดวงจัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน เมื่อถึงงานเทศกาลยี่เป็ง ชาวล้านนาจะนิยมประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามด้วยการจุดผางประทีปหรือประดับโคมไฟให้สว่างสดใสตลอดช่วงเทศกาล ชาวล้านนาเชื่อว่าการทำโคม เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ประทับ บนสรวงสวรรค์ และแสงประทีปจากโคมจะช่วยส่องประกายให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข.อย่างไรก็ตามโคมล้านนาหลากสี เป็นฝีมือของชาวบ้านในลำพูน เป็นฝีมือของผู้สูงอายุ หรือ แม่บ้านที่ไม่มีงานประจำทำ หรือทำเป็นอาชีพเสริม นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีคนรุ่นใหม่ที่เรียนจบมาว่างงานในช่วง COVID19 ระบาด ได้หันมาทำโคม ช่วยสร้างรายได้ราว 20,000 บาท ต่อคน/ราย ในช่วงเทศกาล ดั้งนั้น โคมที่ได้ถวายนอกจากจะได้ความสวยงามแล้ว ยังได้บุญถึง 2 ต่อ ทั้งได้ถวายบูชา ได้ถวายสักการะ และได้ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่จับต้องได้

ภายหลังจากเสร็จกิจกรรม โคมเหล่านี้ จะถูกนำไปใช้ประดับตกแต่งโรงแรม รีสอร์ท วัด หรือสถานที่ต่างๆ เพื่อความสวยงาม แฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ดีงาม

แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

#เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน#ลอยกระทง#ประเพณียี่เป็ง#อนุสารีย์พระนางจามเทวี#วัดพระธาตุหริภุญชัย#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา