ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศุภชัย เน้นปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ต้องจัดยิ่งใหญ่ให้ตกแต่งรอบคูเมืองเป็นถนนวัฒนธรรม

  เมื่อ: วันเสาร์, มีนาคม 9th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, วัฒนธรรม

1552125301111

จังหวัดเชียงใหม่ ดึงทุกภาคส่วนร่วมจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองอย่างยิ่งใหญ่ โดยจะตกแต่งคูเมืองให้เป็นถนนสายวัฒนธรรม ด้าน ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับสงกรานต์ปีนี้ต้องปลอดแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความสุขให้แก่ชาวเชียงใหม่ทุกคน

วันนี้ (8 มี.ค.62) ที่ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายคมสัน สุวรรณอำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนงานด้านท่องเที่ยวให้บรรลุเป้าหมาย
จังหวัดเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ว่า “เชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการ ระดับสากล” ซึ่งเป็นเมืองที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว บนฐานความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตล้านนา และการท่องเที่ยวเชิงชุมชนและหัตถกรรม รวมทั้งการท่องเที่ยว MICE สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบรับการเป็น Smart City เหมาะกับเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก สามารถเป็นเมืองหลักในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในระดับประเทศและนานาชาติได้

1552125315590 1552125315590
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยจะดึงทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยว ภาควัฒนธรรม และชุมชนท้องถิ่น ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน จะมีทั้งการนำเสนอประเพณีวัฒนธรรมตามแบบล้านนา และเน้นย้ำเพิ่มเติมในเรื่องของการออกแบบตกแต่งเมืองเชียงใหม่ ล่าสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการภาคธุรกิจต่างๆ ได้ร่วมมือกันออกแบบถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งจะประดับประดาตุงรอบคูเมืองตลอดเส้นทาง หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ถนนท่าแพ วัด สถานที่ราชการ สถานที่เอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า ขนส่งมวลชน สนามบิน สถานีรถไฟ รวมถึงบ้านเรือนประชาชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ควบคุมการจำหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด ต้องเป็นสงกรานต์แบบไร้แอลกอฮอล์รอบคูเมือง เพื่อลดความสูญเสียและสร้างความสุขให้แก่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทุกคน

อภิชาติ เฮงพลอย/ ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา