ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง พร้อมร่วมมือสนับสนุน“โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 5th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, วัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง พร้อมร่วมมือสนับสนุน“โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”   วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอนันต์ สุคันธรส ประธานศูนย์ฯ ให้การต้อนรับฯ เพื่อเตรียมความพร้อมจับมือร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงาน“โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” 
 

  ในการนี้ นายอนันต์ สุคันธรส ได้นำเสนอข้อมูลเรื่องอัตลักษณ์ผ้าไหมสันกำแพง ความมีชื่อเสียงของผ้าไหมสันกำแพงในอดีตนั้นกล่าวได้ว่า มีลักษณะโดดเด่นจากคุณภาพของเนื้อผ้าและลวดลาย ซึ่งเป็นแนวขวางใช้โทนสีที่มีความสวยงาม เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ซึ่งความมีชื่อเสียงของผ้าไหมสันกำแพงทำให้อำเภอสันกำแพงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและอาคันตุกะต่างประเทศที่มาเยือน กล่าวคือคุณภาพของเนื้อผ้าไหมเส้นเล็กมีความละเอียดสูง นำหนักเบาทำให้เนื้อผ้านิ่มใส่สบาย     เนื่องจาก ในสมัยก่อนนั้น อำเภอสันกำแพง เป็นแหล่งการค้าขายของคนไทย เชื้อสายจีน ได้นำเส้นไหมมาจากประเทศจีน ตามเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นไหมที่มีคุณภาพสูง มาให้ช่างฝีมือ พื้นถิ่นที่มีฝีมือในการทอ เป็นผู้คิดประดิษฐ์ลวดลาย โดยสร้างความโดดเด่นด้วยการทอตามแนวขวาง และใช้ความแตกต่างและความเหมือนของสีสัน ใช้ความอ่อนเข้มของสีทอสลับกันเพื่อให้สามารถสวมใส่เข้ากับเสื้อสีพื้นๆได้หลากหลาย แสดงออกถึงภูมิปัญญา ความคิด ที่เรียบง่าย แต่ชาญฉลาดในการเลือกใช้สีให้มีความสวยงามที่มีลักษณะเฉพาะ  สำหรับ จุดเด่นผ้าไหมสันกำแพง คือ ลวดลายเฉพาะของสันกำแพง ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาเป็น “ลาย 7 วัน หรือเรียกว่า “เชิง 7 วัน”

แท็ก คำค้นหา