ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกยอดฉัตร ประดิษฐานบนหลังคาหออินทขีล ศาลหลักเมืองเชียงใหม่

  เมื่อ: วันศุกร์, กรกฎาคม 10th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, วัฒนธรรม

 

IMG_0576 IMG_0598 IMG_0601

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกยอดฉัตร ประดิษฐานบนหลังคาหออินทขีล ศาลหลักเมืองเชียงใหม่ และทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่งฉลองหออินทขีลพระราชทานของที่ระลึกแแก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินบำรุงวัด โดยมีนายสุริยะ ปราสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กราบบังคมทูล เดิมเสาอินทขีล ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสะดือเมือง หรือวัดอินทขีล ตั้งอยู่บริเวณกลางเวียงเชียงใหม่ จนกระทั่งในสมัยพระเจ้ากาวิละราวปีพุทธศักราช 2343 ได้ย้ายเสาอินทขีลมาไว้ที่วัดเจดีย์หลวงและบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เป็นเสาสูงพร้อมทั้งสร้างวิหารครอบไว้ เราปีพุทธศักราช 2496 ครูบาขาวปีนักบุญแห่งล้านนาไทย ได้สร้างหออินทขีลใหม่ขึ้นใหม่ในรูปทรงหรือสถาปัตยกรรมดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันต่อมาในปีพุทธศักราช 2555 ชำรุดสุดโทรมอย่างมาก ทางวัดจึงได้ขออนุญาตกรมศิลปากรดำเนินการบูรณะให้มั่นคงแข็งแรงโดยรักษารูปทรงเดิมไว้ทุกประการได้ตกแต่งด้วยลายปูนปั้นเป็นศิลปะล้านนาและได้ทำการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านใน เป็นการเล่าตำนานของเสาอินทขีล และประวัติการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์หลวงเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบตำนานและประวัติศาสตร์ นอกจากนั้น วัดจัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและบูรณะศาลกุมกัณฑ์ ทั้งสองศาลที่อยู่คู่กับหออินทขีล พร้อมทั้งได้จัดสร้างประตูเพื่อให้ตรงกับประตูหออินทขีลและได้ดำเนินการหล่อรูปปั้นจำลองพระอินทร์ พญามังรายมหาราช และพระเจ้ากาวิละ ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการต่อบ้านเมืองและชาวเชียงใหม่รวมงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 25 ล้านบาทโดยได้รับการสนับสนุนจากสาธุชนพุทธบริษัท ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 3 ปี

แท็ก คำค้นหา