ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สื่อมวลชนเชียงใหม่ พร้อมใจสระเกล้าดำหัวเจ้าเมือง และแม่เมืองเชียงใหม่

  เมื่อ: วันอาทิตย์, เมษายน 15th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, วัฒนธรรม

สื่อมวลชนเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 15 เมษายน 61 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพัน์เขต 3 นายชนดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์20180415_122800 และสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสระเกล้าดำหัว นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ ภริยา เนื่องในโอกาสสืบสานประเพณีเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ของสื่อมวลชน ที่ปฎิบัติยึดถือกันมานานของสื่อมวลชนเชียงใหม่ ที่สระเกล้าดำหัวพ่อเมืองและแม่เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พศ.2507 ในสมัย พ.ต.อ.นิรันดร์ ชัยนาม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสื่อมวลชนเชียงใหม่ได้ปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่อง.20180415_122609

แท็ก คำค้นหา