ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

หมออาวุธ เปิดสัมมนาวิชาการด้านวัฒนธรรม 4 มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 7th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, วัฒนธรรม

IMG_1817_resize

มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม หวังต่อยอดให้เยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในประชุมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและล้านนาคดีศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ โดยมีหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมจาก 4 มหาวิทยาลัย คือ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันบูรณาการนำเสนอผลงาน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิด (Show and Share)  ทั้งในด้านวิธีการดำเนินงาน ด้านวิชาการ บริการวิชาการและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายองค์ความรู้ล้านนา วัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยในภาคเหนือด้านศิลปวัฒนธรรมในอนาคตต่อไป

IMG_1822

แท็ก คำค้นหา