ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อบจ.น่าน เปิดโครงการงานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน

  เมื่อ: วันเสาร์, กันยายน 17th, 2022, หมวด ข่าวทั่วไป, ต่างจังหวัด‏, วัฒนธรรม

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด เปิดโครงการงานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน สานสัมพันธ์ น่านเหนือ น่านกลาง น่านใต้ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นายศราวุธ พุฒตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายราเชนท์ กาบคำ นายกสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน และผู้เข้าร่วมการแข่งเรือพายโบราณฯ

นายศราวุธ พุฒตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กล่าวว่า ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ให้ความสำคัญถึงจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน โดยที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ฝีพายเรือแข่งจังหวัดน่าน ประจำปี 2565 เพื่อให้ฝีพายเรือแข่งจังหวัดน่าน ได้นำทักษะที่ได้รับมาใช้ในการแข่งขัน จึงเกิดโครงการงานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน สานสัมพันธ์ น่านเหนือ น่านกลาง น่านใต้จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีเรือที่เข้าร่วมการแข่งขัน ของชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 41 ลำ แยกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรือใหญ่ จำนวน 6 ลำ ประเภทเรือกลาง จำนวน 7 ลำ ประเภทเรือเล็ก จำนวน 11 ลำ ประเภทเรือโบราณ จำนวน 4 ลำ ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน จำนวน 13 ลำ จากทั้งหมด 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองน่าน , อำเภอภูเพียง , อำเภอเวียงสา ,อำเภอท่าวังผา ,อำเภอปัว และอำเภอเชียงกลาง

ในการจัดงานประเพณีแข่งเรือเกลักษณ์น่านฯ ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดการแข่งขัน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย บริษัทไฟฟ้า-หงสา จำกัด ธนาคารออมสิน เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ไทวัสดุ สาขาน่าน คณะกรรมการเรือแข่งจังหวัดน่าน และพี่น้องชาวจังหวัดน่าน ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดงานครั้งนี้ เป็นอย่างดียิ่ง เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ และเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบทอดต่อไป

Hashtag: #ประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน#แข่งเรือ#แม่น้ำน่าน#แข่งเรือพายโบราณ#ฝีพายเรือแข่ง#สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา