ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อบจ.เชียงใหม่ จัดงาน “เสน่ห์วัฒนธรรม ชาติพันธุ์เชียงใหม่ : Best of Chiang Mai Tribal”

  เมื่อ: วันอาทิตย์, สิงหาคม 7th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “เสน่ห์วัฒนธรรม ชาติพันธุ์เชียงใหม่ : Best of Chiang Mai Tribal” เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างมูลค่าก้าวสู่ระดับสากล

บ่ายวันนี้ (7 ส.ค. 65) เวลา 15.30 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “เสน่ห์วัฒนธรรม ชาติพันธุ์เชียงใหม่ : Best of Chiang Mai Tribal” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาไปสู่การเสริมสร้างมูลค่างานหัตกรรมพื้นบ้าน และงานภูมิปัญญาต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืง

ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการแสดงผ้าของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ การจำลองวิถีชีวิต และจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้า อาหาร รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Work shop ร่วมกับประชาชนที่มาร่วมงานในทุกวันอีกด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีวัฒนธรรมที่โดดเด่น ประชากรกว่าร้อยละ 20 เป็นพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพื้นที่สูง อาทิ ปกาเกอญอ, ลาหู่, ลีซอ, อาข่า และกลุ่มพื้นที่ราบ อาทิ ไทยวน, ไทใหญ่, ไทยเขิน, ไทลื้อ โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยมากกว่า 40 กลุ่ม การจัดงานในครั้งนี้ จึงถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับชนเผ่า รวมถึงการแสดงคุณค่าเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองที่เป็นเสน่ห์ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้

Hashtag: #กลุ่มชาติพันธุ์#นิทรรศการ#ภาคีเครือข่าย#เสน่ห์วัฒนธรรมชาติพันธุ์เชียงใหม่#BestofChiangMaiTribal#องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา