ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

  เมื่อ: วันจันทร์, กันยายน 19th, 2022, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเชิดชูเกียรติเด็ก เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน

วานนี้ (18 ก.ย. 65) ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีเยาวชนเข้ารับรางวัลรวมจำนวน34 ราย

ทั้งนี้ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2565 “Youth Power can do : พลังธรรมชาติ พลังเยาวชน ขึ้น ภายใต้แนวคิด “รวมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” “Participation, Developmentand Peace” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน ได้ตระหนักในความสาคัญของเยาวชน โดยการยกย่องเชิดชู ให้การสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน

Hashtag: #วันเยาวชนแห่งชาติ#เยาวชนดีเด่น#รวมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติ#YouthPowerCanDo#สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา