ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ จัดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 4 สืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวง

  เมื่อ: วันอาทิตย์, ธันวาคม 18th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม

วันนี้ (18 ธ.ค. 65 ) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 4” ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อสตรีไทย ในด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ และบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ของทุกปี รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย สืบสาน อนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินต่อไป

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่าน ที่ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและพัฒนาอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชน ผ่านโครงการต่าง ๆ โครงการ อาทิ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนางานฝีมือของพี่น้องประชาชน ทั้งในชุมชนเมืองและชนบท ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนยังเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา อันทรงคุณค่าของความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จัก กันอย่างแพร่หลายอีกด้วย

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จะดำเนินการระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2566 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสตรีและเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ดีเด่น “ผู้สืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน” ประจำปี 2565 การประกวดมารยาทไทย การประกวดงานฝีมือประเภทการประดิษฐ์ใบตอง สร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมไทย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาชีพสตรีจากจังหวัดภาคเหนือและจังหวัดอื่น ๆ จากทั่วประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน และอื่น ๆ อีกมากมาย

#สมาคมสตรีนครเชียงใหม่#ศิลปาชีพล้านนาไทยก้าวไกลด้วยพระบารมีครั้งที่4#การส่งเสริมศิลปาชีพ#OTOP#ผลิตภัณฑ์ชุมชน#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา