ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ จัดทำ E-Book “อัตลักษณ์ผ้าจังหวัดเชียง ประจำปี 2566 25 อำเภอ”

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 13th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม

เชียงใหม่ จัดทำ E-Book “อัตลักษณ์ผ้าจังหวัดเชียง ประจำปี 2566 25 อำเภอ”

นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

วันนี้ (13 มิ.ย 66) ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา ส่งผลให้ผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มของจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีความหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ผ้าของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีเทคนิคการผลิต วิธีการ และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ด้วยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์ผ้าสินค้า OTOP มากที่สุดในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า มีจำนวน 1,746 ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ 25 อำเภอ ซึ่งมีอยู่จำนวนมากในพื้นที่อำเภอสันกำแพง แม่ริม เมืองเชียงใหม่ สันทราย แม่แจ่ม และฮอด ตามลำดับ

โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำ E Book “อัตลักษณ์ผ้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 25 อำเภอ” เพื่อเผยแพร่ผ้าอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงสืบสานส่งต่อภูมิปัญญาของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่

WWW.PHAKNUADAILY.COM

FACEBOOK : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

YOUTUBE : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

TIKTOK : PhaknuaDaily

#อัตลักษณ์ผ้าจังหวัดเชียง#EBook#สินค้าOTOP#กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา