ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

84 ปีก่อน ตอนที่แม่โจ้ (โรงเรียนฝึกหัด ครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 7th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, วัฒนธรรม

15283303167731528330324329

ชาวแม่โจ้พร้อมใจร่วมกิจกรรมสำคัญ
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ
และสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้

หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 84 ปีก่อน ตอนที่แม่โจ้ (โรงเรียนฝึกหัด ครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ) ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อ 7 มิถุนายน 2477 พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นในวันนี้ มีพระช่วงเกษตรศิลปการ เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้เชิญข้าหลวงประจำจังหวัดและธรรมการจังหวัดมาร่วมให้โอวาท ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์อันสำคัญของแม่โจ้ ถือเป็นจุดกำเนิดแม่โจ้และพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน
จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ สู่…มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันนี้ แม่โจ้ได้บุกเบิก ฝ่าฟัน ต่อสู้ และเจริญเติบโต สั่งสมประสบการณ์ บันทึกประวัติศาสตร์ด้านการเกษตรของไทย ยึดมั่นไว้ซึ่งอุดมการณ์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ การ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ” ด้วยปรัชญาที่แน่วแน่ “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิต สู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” และหากจะเอ่ยถึงบัณฑิตแม่โจ้ แม้กาลเวลาจะล่วงผ่านมาหลายยุคหลายสมัย บัณฑิต แม่โจ้ก็ยังคงมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ชัดเจนถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยบุคลิกของผู้ที่ “เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส” ซึ่งแสดงถึงความเป็นลูกแม่โจ้ โดยมีบทบัญญัติแม่โจ้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ ด้วยความเหนียวแน่น กลมเกลียว ชาว แม่โจ้ระลึกถึงคุณแผ่นดิน แม่โจ้จึงยืนหยัดมาจนถึงวันนี้ และพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยความภาคภูมิ

1528330332875

วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี จึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ได้มีกิจกรรมที่ให้ลูกแม่โจ้ได้ร่วมรำลึกถึงความเป็นแม่โจ้ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานด้านการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของไทย
กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นพิธีแห่และสมโภชบทบัญญัติ แม่โจ้ ซึ่งเป็นวิถีแห่งไตรภาคี : ศิษย์เก่าแม่โจ้ นักศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อสืบทอดความเป็นลูกแม่เดียว เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ สร้างความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ สระเกษตรสนาน
เวลา 07.49 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน จะร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ณ อาคารช่วงเกษตรศิลป (คณะพัฒนาการท่องเที่ยว) แล้วจึงจะเริ่มพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์ อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ บิดาเกษตรแม่โจ้ ผู้บุกเบิกและก่อตั้งแม่โจ้ จนมีคำพูดที่ว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้” นำโดย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ โนรี นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น และนักศึกษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ทายาทพระช่วงเกษตรศิลปการ มาร่วมในพิธีสถาปนา
ในเวลา 10.00 น. เป็นพิธีทำบุญทางศาสนา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ และหลังจากเสร็จพิธีแล้วขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน ณ โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี
7 มิถุนายน 2561 แม่โจ้ครบ 84 ปี ขอเชิญลูกแม่โจ้ มาร่วมกันแสดงพลังสามัคคี ณ ที่นี่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต

แท็ก คำค้นหา