ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

วัยรุ่นเชียงใหม่ตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์ลดลง อย่างต่อเนื่อง มาจากรู้จักป้องกันตัวเองมากขึ้น

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง
.
วันนี้ (20 มิ.ย.67) ที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรันต์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2560-2570


.
จากภาพรวมของสถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2567 พบว่า การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นตามเป้าหมายไม่เกิน 0.7 ต่อ 1,000 ประชากรหญิงอายุระหว่าง 10 – 14 ปี และเป้าหมายไม่เกิน 21 ต่อ 1000 ประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายตามที่กำหนดแต่จังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักเรียนและเด็กวัยรุ่นได้มีการเข้าถึงข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจในผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และรู้จักวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์มากขึ้น


.
ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ทุกหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงเข้มงวดกับมาตราการการดูแล ตรวจสอบ ช่วยเหลือวัยรุ่นที่ต้องการความช่วยเหลือ และให้ทุกหน่วยยังคงขับเคลื่อนแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างเข้มแข็งและเป็นไปตามแผนต่อไป


.


แท็ก คำค้นหา