ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กกต.ชม. ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ครบรอบ 19 ปี

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 9th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม, สังคม

กกต.ชม. ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ครบรอบ 19 ปี


IMG_7906 REIMG_7892

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ครบรอบ 19 ปี

วันนี้ 9 มิ.ย. 60 เวลา 09.30 น. ที่ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ครบรอบ 19 ปี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน การจัดทำคำของบประมาณ รายจ่าย รวมทั้งการประสานงานด้านแผน การติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ทั้งนี้ ได้ย้ายการปฏิบัติงานมาอยู่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นมา มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายประวิทย์ สีห์โสภณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ว่าที่ ร้อยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุลธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ อนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.๔๐(บางส่วน)ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๒-๑-๘๒ ไร่ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รูปแบบเป็นอาคาร ๓ ชั้น ซึ่งได้สร้างแล้วเสร็จ ตามสัญญาก่อสร้าง ๓๙๐วัน โดยบริษัทเดชากุลการช่าง ลักษณะอาคารมีความงามสง่าด้วยการออกแบบอาคาร และรูปลักษณะที่เด่นสะดุดตา แบบไทยล้านนาประยุกต์ เหมาะสมเป็นศูนย์กลาง การประสานงานการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับชาติ มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาหาความรู้ และการปลูกฝังประชาธิปไตยตลอดไป

แท็ก คำค้นหา