ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กต. ขอความร่วมมือเชียงใหม่ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับ การจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 6th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

กระทรวงการต่างประเทศ ขอความร่วมมือจังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ที่เดินทางมาประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ ( 6 ก.ค. 65 ) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (3rd APEC Senior Offials and Related Meetings หรือ SOM 3) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมภพ เสริมสวัสดิ์ศรี นักการทูตชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ และหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายสมภพ เสริมสวัสดิ์ศรี นักการทูตชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้คัดเลือกให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (3rd APEC Senior Offials and Related Meetings หรือ SOM 3) ในระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2565 โดยได้แบ่งระดับการประชุมออกเป็น การประชุมระดับคณะทำงาน การการประชุมระดับคณะกรรมการ และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนรูปแบบการประชุม จะจัดแบบพบหน้า กัน (in-person) และจะมีการเข้าร่วมประชุมทางไกล หากได้รับการร้องขอจากเขตเศรษฐกิจสมาชิก โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 คน จาก 21 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงหน่วยราชการไทยที่รับผิดชอบการประชุมในระดับคณะทำงาน และระดับคณะกรรมการกว่า 10 หน่วยงานเข้าร่วม

สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ทางคณะกระทรวงการต่างประเทศได้ขอความอนุเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านรักษาความปลอดภัยและจราจร และจัดเตรียมทีมแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและตรวจคัดกรองโรคโควิด -19ทั้งนี้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้คณะทำงานแต่ละฝ่ายประชุมหารือแนวทางในการเตรียมความพร้อมต้อนรับเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป

Hashtag: #ขยายความร่วมมือ#การประชุมคณะผู้นำเอเปค#นายกรัฐมนตรี#APEC#XINHUA#สำนักข่าวภาคเหนือ

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

FACEBOOK : สำนักข่าวภาคเหนือ

YOUTUBE : สำนักข่าวภาคเหนือ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

แท็ก คำค้นหา