ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กรมการปกครอง และ DSI มอบบัตรประจำตัวประชาชน แก่กลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง อ.อมก๋อย

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 24th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

อธิบดีกรมการปกครอง และ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ลงพื้นที่มอบบัตรประจำประชาชน แก่ผู้แทนกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง ตามโครงการตรวจสารพันธุกรรม (DNA)

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง และ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เดินทางไปมอบบัตรประจำประชาชนให้แก่ผู้แทนกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นประชาชนที่ได้เข้าร่วมดำเนินการโครงการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) กรมการปกครอง ร่วมกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ์ของบุคคลสัญชาติไทยที่ไม่มีชื่อและรายงานทุกคนในทะเบียนบ้านในพื้นที่อำเภออมก๋อย

ในการนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เยี่ยมให้กำลังใจพนักงานฝ่ายปกครอง พร้อมติดตามการขับเคลื่อน “10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง” และการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Hashtag: #อำเภออมก๋อย#กลุ่มชาติพันธ์ุ#กะเหรี่ยง#มอบบัตรประจำตัวประชาชน#DSI#กรมการปกครอง#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา