ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กรมชลประทานยืนยันการก่อสร้างเขื่อนน้ำยวมไม่ทำให้น้ำท่วมหมู่บ้านท่าเรือและหมู่บ้านอื่นๆ

หลังจากรัฐบาลริเริ่มโครงการผันน้ำในฤดูฝน จากเขื่อนน้ำยวมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปที่ห้วยแม่งูดซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิง ในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ลงสู่อ่างเก็บน้ำดอยเต่า เพื่อไปเติมเขื่อนภูมิพล ที่จังหวัดตาก เป็นการสร้างความมั่นคงทางน้ำให้กับลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้มากขึ้น  

กรมชลประทานได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหาแนวทางลดผลกระทบให้คนในพื้นที่ก่อสร้าง แต่ชาวบ้านบางส่วนในหมู่บ้านท่าเรือในลุ่มน้ำยวมยังคงกังวลว่า น้ำจะท่วมสูงจากการกั้นเขื่อนน้ำยวม ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่งผลกระทบกับหมู่บ้านที่อยู่โดยรอบ

            ผศ.ดร.มงคลกร ศรีวิชัย หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เดินทางไปสำรวจลุ่มน้ำยวม และพื้นที่ที่จะก่อสร้างเขื่อนน้ำยวมในอนาคต บอกว่าสันเขื่อนที่จะก่อสร้างสูงประมาณ 60 เมตร หรือเทียบเท่าตึกสูง 20-23 ชั้นผลกระทบจากการสร้างเขื่อนน้ำยวม ก็คือน้ำที่จะเอ่อขึ้นมาจากบริเวณท้ายน้ำจากจุดที่สร้างเขื่อน แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนมากนัก

          “จุดที่น้ำจะเอ่อสูงสุดก็จะอยู่ที่ 139-142 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับ           ถ้าระดับนี้ ก็คืออยู่ที่ตีนสะพานบริเวณของลำน้ำเงานะครับ จะอยู่บริเวณนั้นซึ่งไม่ได้รับผลกระทบกับชุมชนอื่นๆนะครับ”

ขณะที่นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่า จุดแรกที่จะก่อสร้างก็คือ เขื่อนน้ำยวม ซึ่งจะก่อสร้างให้ต่ำกว่าพื้นที่ของชาวบ้าน แต่อาจส่งผลกระทบกับชาวบ้านเหนือเขื่อน 9 คน ที่จะสูญเสียที่ดินทำกินไปประมาณ 13 แปลง  

“แต่คนที่อยู่ข้างบนอยู่แล้วเนี่ยไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะเราสามารถกดระดับของตัวเขื่อนบริหารจัดการน้ำได้ด้วยซ้ำไปนะครับ ไม่ให้มีผลกระทบ”  รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าว    

                   ———————————————————

แท็ก คำค้นหา