ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กรมชลประทานเผยผลการศึกษาผันน้ำยวมผ่านอุโมงค์สู่เขื่อนภูมิพล

กรมชลประทานเผยผลการศึกษาการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืน สร้างอุโมงค์ผันน้ำจาก น้ำยวมที่ อ.แม่สะเรียง ลงสู่เหนือเขื่อน อ.ดอยเต่า

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2564) นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน แถลงข่าวผ่านเฟซบุ๊กไลท์ มีนางสาวดาริน กำเนิดรัตน์ ร่วมเป็นพิธีกร เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้จ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล โดยการสร้างเขื่อนในแม่น้ำยวมแล้วส่งน้ำด้วยอุโมงค์ไปเติมในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ได้ปีละประมาณ 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตร

นายสุรชาติ มาลาศรี กล่าวว่า ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำยวมมีมากเกินใช้งานและไหลลงสู่แม่น้ำเมย และไหลลงแม่น้ำสาละวิน ออกสู่ทะเลอันดามัน โดยไม่มีการใช้ประโยชน์ กรมชลประทานจึงให้มีการศึกษาหาแนวทางนำน้ำส่วนนี้ไปเติมเขื่อนภูมิพล ซึ่งผลการศึกษาสรุปว่า (1) ต้องสร้างเขื่อนในแม่น้ำยวม เหนือจุดบรรจบแม่น้ำเมยทางด้านเหนือน้ำประมาณ 13.8 กม. ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ละนา ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีความจุราว 69 ล้านลูกบาศก์เมตร (2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำที่บ้านสบเงา เพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ยวมเข้าอุโมงค์ (3) อุโมงค์ส่งน้ำ ขนาด 8.1- 8.3 เมตร ความยาวประมาณ 62 กิโลเมตร รับน้ำจากสถานีสูบน้ำบ้านสบเงาไปเติมอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล (4) ปรับปรุงลำน้ำแม่งูด ระยะทางราว 2 กิโลเมตร รวมค่าก่อสร้างประมาณ 71,110 ล้านบาท โดยการลงทุนในการก่อสร้างมี 2 แนวทางคือ ภาครัฐลงทุนทั้งหมด และภาครัฐร่วมลงทุนกับภาคเอกชน

นายสุรชาติ มาลาศรี กล่าวต่อว่า การผันน้ำจากเขื่อนแม่ยวมไปเขื่อนภูมิพล จะดำเนินการในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนมกราคม สามารถเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลได้ปีละประมาณ 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานจะไม่ผันน้ำช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อย

ทั้งนี้จะมีการระบายน้ำจากเขื่อนแม่ยวมเท่ากับปริมาณน้ำตามสภาพธรรมชาติในแม่น้ำยวมในแต่ละช่วง เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ด้านท้ายน้ำด้วย ซึ่งปัจจุบัน โครงการได้ศึกษาแล้วเสร็จ รายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ(คชก.) แล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไป คือ ส่งรายงานให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาเห็นชอบ

ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในเขื่อนภูมิพล ทำให้มีการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งเพิ่มขึ้นราว 1.6 ล้านไร่ มีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มขึ้นปีละ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพลังงานไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล ปีละ 417 ล้านหน่วย นอกจากนี้ยังเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและการท่องเที่ยวที่เขื่อนแม่ยวม และเพิ่มปริมาณระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อีกทั้งเมื่อมีการเติมน้ำแล้วจะทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนของแม่น้ำปิงมั่นคงขึ้น สอดรับกับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชรสามารถช่วยส่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 550,000 ไร่ โดยครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไทรงาม อำเภอพรานกระต่าย อำเภอเมือง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอคีรีมาศ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ” นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กล่าว.

#กรมชลประทาน#เขื่อนภูมิพลT#แม่น้ำยวม#สร้างเขื่อน#โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล

แท็ก คำค้นหา