ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กษ. จัดทีมเร่งสำรวจความเสียหาย ฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกร และพื้นที่การเกษตรที่เสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 13th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักและตกสะสมในช่วงที่ผ่านมา สาเหตุจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน เกิดปริมาณฝนตกสะสมจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ

จึงได้สั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งการระดมเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเร่งระบายมวลน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร ประเมินสถานการณ์ด้านปศุสัตว์และประมง อพยพสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง ซ่อมแซมโครงสร้างด้านชลประทาน รวมถึงแหล่งกักเก็บน้ำ บำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตร ปรับปรุงบำรุงดิน.และจัดทีมเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรและพื้นที่ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง พร้อมบูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ใช้หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Hashtag: #เยียวยาเกษตรกร#สถานการณ์น้ำท่วม#น้ำท่วม#ฝนตกหนัก#เกษตรและสหกรณ์#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา