ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กองกำลังผาเมือง เปิด “พลับพลาที่ประทับ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

กองกำลังผาเมืองเปิดให้เข้าชม “พลับพลาที่ประทับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในปี 2546 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ได้ปรับปรุงพลับพลาที่ประทับ ศาลาทอดพระเนตร บริเวณฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ซึ่งในอดีตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2546 ทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของให้แก่ทหารฐานปฏิบัติการบ้านนอแล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน ในพื้นที่ห่างไกลด้วยความยากลำบาก

ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของดอยอ่างขางมีพื้นที่ติดแนวชายแดนไทย – เมียนมา ที่มีการอพยพของชนกลุ่มน้อย ขุนส่า ชาวว้า ไทยใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์ปะหล่อง ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาตั้งรกรากโดยการถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ในปี พ.ศ.2523 พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้กลุ่มชาติพันธุ์ปะหล่องอาศัยอยู่ที่บ้านนอแลเพื่อดำเนินชีวิตตามวิถีของชนเผ่า ซึ่งเดิมทีฐานปฏิบัติการบ้านนอแล เป็นที่ตั้งของวัดปะหล่องและห้องเรียนเคลื่อนที่โดยมีครูซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งมีหน้าที่สอนประจำโรงเรียนบ้านขอบด้งมาทำการสอนเป็นครั้งคราว โดยในปี พ.ศ.2530 ได้เกิดการต่อสู้อย่างรุนแรงระหว่างชนกลุ่มน้อยและทหารเมียนมาบริเวณพื้นที่วัดปะหล่องและห้องเรียนเคลื่อนที่ จนในที่สุดทหารเมียนมาก็สามารถยึดพื้นที่นั้นไว้ได้ ในขณะนั้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้ส่งกำลังทหารมาปฏิบัติงานที่บ้านขอบด้ง โดยตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่บ้านขอบด้ง เมื่อเกิดปัญหาอย่างรุนแรงที่บ้านนอแล และมีการยึดครองพื้นที่โดยทหารเมียนมา ทางกองกำลังทหารไทยจึงได้เจรจากับทหารเมียนมา จนเป็นที่เข้าใจ ทหารเมียนมาจึงถอนกำลังออกจากพื้นที่บริเวณวัดปะหล่อง กองทัพภาคที่ 3 จึงได้ตั้งฐานปฏิบัติการนอแล ในปี พ.ศ.2530 จนมาถึงทุกวันนี้

ทั้งนี้ กองกำลังผาเมือง เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล เพื่อให้เห็นถึงประวัติการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศ วิถีชีวิตชนเผ่าปะหล่อง ที่สำคัญได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีรับสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ปะหล่อง อีกทั้งยังมีการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะหล่องอีกด้วย

ที่มา/ภาพ นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#กองกำลังผาเมือง#พลับพลาที่ประทับ#ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล#ฝาง#ลาว#เชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา