ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กิจกรรมทำนาโยน ในโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

  เมื่อ: วันอาทิตย์, กรกฎาคม 17th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม, สังคม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ร่วมกิจกรรมทำนาโยน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ (16 ก.ค. 65) ที่ วัดปงป่าเอื้อง ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ พนักราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทำนาโยน ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา

โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง และพิธีสาธิตการทำนาโยน เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รักษาและสืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป.ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

Hashtag: #กิจกรรมทำนาโยน#ทำนาโยน#เศรษฐกิจพอเพียง#วัดปงป่าเอื้อง#วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

FACEBOOK : สำนักข่าวภาคเหนือ

YOUTUBE : สำนักข่าวภาคเหนือ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

แท็ก คำค้นหา