ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กิจกรรม Big Cleaning Day ฉีดล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลตรุษจีน 2566

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มกราคม 19th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

กิจกรรม Big Cleaning Day ฉีดล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลตรุษจีน 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ฉีดล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลตรุษจีน 2566 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในพื้นที่ในการจับจ่ายสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะถึงนี้ โดยมี นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล รองปลัดเทศบาล นางสาวดารารัตน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางบุษบา สหกิจวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักคลัง นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายชาย ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนโดยรอบตลาดวโรรส อำเถอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่#ChiangMaiMunicipality#BigCleaningDay

#เทศกาลตรุษจีน#เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่#ChiangMaiChinaTownFestival#HappyChineseNewYear2023

#新年快乐

แท็ก คำค้นหา