ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงประติมากรรม ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย และ พิธีวางพวงมาลา งาน“วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” ร่วมรำลึกชาตกาล 104 ปี อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” พร้อมจัดต้อนรับขบวนเกียรติยศ และพิธีบรวงสรวงประติมากรรมรูปปั้น ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย รำลึกชาตกาล 104 ปี อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ ลานประตูโชค-ประตูชัย และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2459 ที่บ้านสันกลาง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เป็นบุตรคนที่ 7 ของ นายบุญมา และ นางบัวเกี๋ยง วังซ้าย มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน สมรสกับ นางสมจินต์ ตุงคผลิน มีบุตร ธิดารวม 4 คน เมื่อวัยเยาว์นั้นท่านได้เริ่มเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดหลวง อ.เมือง จ.แพร่ ส่วนชั้นมัธยมศึกษานั้นเรียนที่โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ เนื่องจากครอบครัวท่านเป็นผู้มีฐานะดีประกอบกับท่านเองก็เรียนหนังสือเก่งเป็นทุนอยู่แล้ว เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากจังหวัดแพร่ ท่านจึงเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าเรียนต่อโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2476 ท่านเรียนอยู่ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้เพียงปีเดียว ก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมขึ้นที่แม่โจ้ ท่านจึงย้ายมาเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแม่โจ้ เป็นรุ่นแรกเมื่อปี 2477 ซึ่งถือเป็นรุ่นบุกเบิกและสร้างแม่โจ้ และจบจากแม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ. 2478 ก็ได้เข้าบรรจุทำงานเป็นพนักงานยางที่หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 ปี .ในปีถัดมารัฐบาลได้ประกาศให้มีการสอบชิงทุนหลวงไปศึกษาต่อต่างประเทศ ท่านได้ไปศึกษาในมหาวิทยาลัย ฟิลิปปินส์ เมืองลอสบานโยส สาขาเศรษฐศาสตร์ จนจบปริญญาตรี เมื่อพ.ศ. 2484 จึงได้กลับมารับราชการเป็นอาจารย์ที่แม่โจ้ โดยรับตำแหน่งเป็นอาจารย์ผู้ปกครอง พ.ศ. 2489 ท่านได้ลงสมัครแข่งขันเป็นผู้แทนราษฎร 2 ครั้ง และได้รับการคัดเลือกในครั้งที่ 2 พอถึงปี พ.ศ. 2497 หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาต ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอาชีวศึกษาขณะนั้นขอให้ท่านไปช่วยแม่โจ้ ด้วยวิชาความรู้ ความสามารถ อยากให้ไปช่วยปรับปรุงแม่โจ้ ท่านจึงรับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่ชั้นเอก ของโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2497 และในปี 2499 ท่านได้ปรับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ชั้นพิเศษ จนกระทั่งได้เป็นอธิการบดีคนแรกของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ถึง 2 สมัยเป็นระยะเวลา 8 ปี (พ.ศ.2518 – พ.ศ. 2526) ตลอดระยะเวลาท่านได้สร้างคุณประโยชน์นานัปการให้กับสถาบันแห่งนี้ จึงทำให้ท่านเป็นที่เคารพยิ่งของชาวแม่โจ้สืบต่อมาจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 1 (คนต้นแบบลูกแม่โจ้) คือ ปูชนียบุคคล ของชาวแม่โจ้ เป็นผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” ไว้แก่ลูกแม่โจ้ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติมาจวบจนปัจจุบัน ท่านได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2527 มหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย”

ทั้งนี้ ในปี 2563 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เพื่อเป็นการระลึกถึงบูรพาจารย์ และยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มจักรยานทัวร์ริ่งแม่โจ้ จัดกิจกรรม “แม่โจ้สามัคคี ปั่นพาอาจารย์บุญศรีกลับบ้าน ” (ปั่นปาอาจ๋านปิ๊กบ้าน) เพื่อนำประติมากรรมฯ มาติดตั้งไว้บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย(ซึ่งเป็นบ้านที่ท่านพักอาศัยจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต) ให้อนุชนคนรุ่นหลัง ทั้งศิษย์แม่โจ้ บุคคลทั่วไป ได้รู้จักและร่วมรำลึกถึง คุณูปการของท่าน และในครั้งนี้จะมีพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงานวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย ณ สถานที่แห่งนี้อีกด้วย

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์แม่โจ้ทุกรุ่น ร่วมรำลึกชาตกาล 104 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ ตามกำหนดการดังนี้ .วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. พิธีต้อนรับขบวนเกียรติยศอัญเชิญประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับและ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวขอบคุณ ณ ลานประตูโชค-ประตูชัย (หน้าพระพิรุณทรงนาค).วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. พิธีบวงสรวงประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย และในเวลา 18.00 น. กิจกรรมสมโภชประติมากรรมฯ โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย (ข้างสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้)

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พิธีวางพวงมาลา งานวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย (ข้างสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้)

ที่มาฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ /ข่าว

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#วันวิภาตบุญศรีวังซ้าย#สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้#นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้#สำนักข่าวภาคเหนือ#พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย#มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แท็ก คำค้นหา