ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 5th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ภาพข่าวสังคม, สังคม

1530750198754 1530750210399

1530750194111 1530750203294

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่และบุคลากรทางการพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โอกาสเดียวกันนี้ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

แท็ก คำค้นหา