ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะผู้บริหารจังหวัดนครราชสีมา เยือนเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 จังหวัด

  เมื่อ: วันอังคาร, สิงหาคม 2nd, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ 2 จังหวัด

เช้าวันนี้ (2 ส.ค. 65) ที่ บริเวณโถงอาคารฝั่งผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอย่างยังยืนตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy) และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นการเดินทางมาด้วยเที่ยวบินแรกของสายการบินนกแอร์ เส้นทางนครราชสีมา – เชียงใหม่ เที่ยวบินที่ DD9330 โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนครราชสีมา เวลา 05.30 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในเวลา 07.00 น. ทั้งนี้ คณะฯ จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ปางช้างแม่สา, เชียงใหม่ ไนซ์ ซาฟารี, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy) และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ การค้า การลงทุน และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE City

Hashtag: #นครราชสีมา#MICECity#นกแอร์#ท่าอากาศยานเชียงใหม่#BCGEconomy#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา