ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้ MOU เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 12th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

คณะสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้ MOU เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ และวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนหรือบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนกับโครงการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมระหว่างหน่วยงาน เป็นการร่วมกันสนับสนุนความก้าวหน้าของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย โดยสัญญาฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

WWW.PHAKNUADAILY.COM

FACEBOOK : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

YOUTUBE : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

TIKTOK : PhaknuaDaily

.

#มหาวิทยาลัยแม่โจ้#เทศบาลนครเชียงให#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา