ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คนหละปูนคว้า 5 รางวัล ระดับประเทศ การประกวดสุดยอดผลงานผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 2nd, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ต่างจังหวัด‏, วัฒนธรรม, สังคม

เมื่อ 1 พ.ย. 65 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตกรรม รอบตัดสินระดับประเทศ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 65 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานครฯ

สำหรับผลการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตกรรม รอบตัดสินระดับประเทศทั้ง 13 ประเภท ผลงานของพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนได้รับรางวัลรวม 5 รางวัล ดังนี้

1) รางวัลชนะเลิศ ประเภทผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ ได้แก่ นางนภา สุยะใหญ่ กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธิ ลำพูน จังหวัดลำพูน

2) รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทผ้ายก/ยกเล็ก (ไหมยกดิ้น) ได้แก่ นางสาวขวัญฤทัย บุญมา กลุ่มขวัญไหมไทย จังหวัดลำพูน

3) รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทผ้ายกแบบมีสังเวียน ไหมยกไหม หรือไหมยกดิ้นที่มีสังเวียน ได้แก่ นางดารณี ใจตื้อ กลุ่มดารณีไหมไทย จังหวัดลำพูน

4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผ้ายก/ยกเล็ก (ไหมยกดิ้น) ได้แก่ นางอมรา ทาสัก กลุ่มอมราผ้าฝ้ายผ้าไหมยก จังหวัดลำพูน

5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผ้ายกแบบมีสังเวียน ไหมยกไหม หรือไหมยกดิ้นที่มีสังเวียน ได้แก่ นางสาวนันทภัต พงษ์ไชยยา ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมยกดอกลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยทั้ง 5 ท่านจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในงานเทศกาลไหมไทย 2565 (Thai Silk Festival 2022) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ผลงานผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” ที่ได้ส่งเข้าประกวดประจำปีนี้ ถือเป็นความตั้งใจในนการรักษาศิลปวัฒนธรรม สืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ครอบครัว และชุมชน

#ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา#ThaiSilkFestival2022#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา