ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คปภ. เชียงใหม่ ประชุมตัดสินผลงานโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2565

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 19th, 2022, หมวด การศึกษา, สังคม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จัดการประชุมตัดสินผลงานโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกันภัยในสถานศึกษา ให้เยาวชนใช้ความรู้สร้างสรรค์ผลงานประชาสัมพันธ์สู่ครอบครัวชุมชนและสังคม

เมื่อ18 ก.ค. 65 ที่ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัดสินผลงาน การประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกันภัยในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดการประกวดแข่งขันขึ้น โดยมี นางสาว นาถญา ศิริสายัณห์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาตัดสิน

การประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เป็นการประกวดผลงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบเพลง และรูปแบบคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที โดยพิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์เนื้อหาการนำเสนอ น้ำเสียง อารมณ์ ลีลา การแต่งกาย ความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพการผลิต คุณภาพของภาพและเสียง เทคนิคการนำเสนอ โดยต้องมีการเผยแพร่ความรู้ประกันภัยสู่ชุมชนและสังคมด้วย สำหรับการประกวดในรูปแบบเพลง มีสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน คปภ.เชียงใหม่ ส่งผลงานเข้าประกวด 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน และวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู จังหวัดลำพูน สำหรับสถานศึกษาที่ส่งผลงานในรูปแบบคลิปวีดิโอทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน, โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน, โรงเรียนวัดบ้านม้า จังหวัดลำพูน และโรงเรียนบ้านฮ่อมกอม่วง จังหวัดลำพูน

สำหรับผลการตัดสินการประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 รางวัลชนะเลิศ ในรูปแบบเพลง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู จังหวัดลำพูน และรางวัลชนะเลิศรูปแบบคลิปวีดิโอ ได้แก่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ซึ่งสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง จะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ จะเสนอชื่อและผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับภาคต่อไป

Hashtag: #คปภ.เชียงใหม่ #โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย#คลังจังหวัดเชียงใหม่#วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูลำพูน#โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม#โรงเรียนสันกำแพง#โรงเรียนพร้าววิทยาคม#โรงเรียนจักรคำคณาทร#โรงเรียนป่าซาง#โรงเรียนวัดบ้านม้า#โรงเรียนบ้านฮ่อมกอม่วง#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา