ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ครม. อนุมัติ 2,100 ลบ. ค่าตอบแทน อสม. – อสส. 1.05 ล้านคน 4 เดือน (มิ.ย. – ก.ย. 65) 500 บ./คน/เดือน

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 28th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ที่ประชุม ครม. (27 ก.ย. 65) อนุมัติงบกลาง วงเงิน 2,100.61 ล้านบาท สำหรับโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สําหรับการปฏิบัติงานของ อสม. และ อสส. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน รวม 1,050,306 คน ในอัตรา 500 บ./คน/เดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ก.ย. 65

ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่ยุติ แม้ประเทศไทยจะเตรียมเข้าสู่ระยะ Post-Pandemic แล้ว แต่ยังคงต้องสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ โดยรัฐบาลได้อนุมัติค่าตอบแทน อสม. และ อสส. มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรด่านหน้ากลุ่มนี้

#ครม. #อสม. #อสส. #โครงการค่าตอบแทน#โควิด19#สถานการณ์โควิด19#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา