ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ครม. เคาะลดค่าธรรมเนียมโอนของธนาคารที่ดินเหลือ 0.01% ถึงปี 68 ช่วยเซฟเงินเกษตรกร – ผู้มีรายได้น้อย

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 16th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ที่ประชุม ครม. ( เมื่อ12 ก.ค. 65) อนุมัติร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ สำหรับการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จาก 2% และ 1% เหลือเพียง 0.01% ตามราคาประเมิน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึง 7 มิ.ย. 68

เป้าหมาย คือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายการจดทะเบียนและทำนิติกรรมของประชาชน เพื่อการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน ให้รัฐสามารถนำที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์มาบริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดย 7 ปีที่ผ่านมา ได้กระจายการถือครองที่ดินให้เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยแล้วกว่า 5,000 ไร่ แก้ปัญหาที่ดินของเกษตรกรที่หลุดการจำนองและฝากขาย 3,000 ไร่ รวมถึงให้ชุมชนมีการจัดการที่ดินร่วมกันในรูปแบบโฉนดชุมชนอีกด้วย

Hashtag: #อนุมัติร่างประกาศ#กระทรวงมหาดไทย#หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียม#โอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์#ราชกิจจานุเบกษา#สำนักข่าวภาคเหนือ

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

FACEBOOK : สำนักข่าวภาคเหนือ

YOUTUBE : สำนักข่าวภาคเหนือ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

แท็ก คำค้นหา