ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คลังจังหวัดเชียงใหม่ เผย ครม. ออกมาตรการช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม เพิ่ม 100 บาท แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  เมื่อ: วันอังคาร, กรกฎาคม 5th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เผย คณะรัฐมนตรี อนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม เพิ่ม 100 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

วันนี้ (5 ก.ค. 65) นายปราโมชย์ บุญตันจีน ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ ถึงมาตรกรการลดภาระค่าครองชีพและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องและลดภาระค่าครองชีพสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งพบว่า ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 390,335 คน คิดเป็นร้อยละ 24 หรือ 1ใน 4 ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีมาตรกรการลดภาระค่าครองชีพ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยดูแลในเรื่องการเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ไม่เกิน 100 บาทต่อคน จากเดิม 45 บาทต่อคน และการให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ที่เป็นผู้ลงทะเบียนครั้งแรก เดือนละ 100 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ มีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากเดิม คือ การตรวจสอบผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม โดยเป็นการตรวจสอบแบบรายบุคคลและครอบครัว ซึ่งครอบครัวต้องเป็นคู่สมรส หรือบุตรโดยชอบธรรม ด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ตามข้อมูลของกรมปกครอง และการใช้บัตรประจำตัวประชาชนรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม

อย่างไรก็ตาม ยังสามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมได้จนกว่าจะมีการคัดกรองคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่แล้วเสร็จ ส่วนกรณีผู้ที่ต้องการจะคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถส่งคืนได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

Hashtag: #มาตรการช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม#สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ#สำนักข่าวภาคเหนือ

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

FACEBOOK : สำนักข่าวภาคเหนือ

YOUTUBE : สำนักข่าวภาคเหนือ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

แท็ก คำค้นหา