ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันศุกร์, กรกฎาคม 31st, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

IMG_2150S__17465348

 

งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาระกิจที่ช่วยสร้างหลักประกัน เพื่อคลายความกังวลใจสร้างความอบอุ่น สร้างความสุขใจให้แก่ทุกครอบครัว เมื่อมีอุบัติเหตุ อุบัติภัย เพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงระบบการประกันภัย
วันนี้ (31 ก.ค. 58) เวลา 11.30 น.นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าแอร์พอร์ทพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพัฒนศักดิ์ มงคลปัญญา ผอ.คปภ. ภาค 1 เชียงใหม่ กล่าวรายงาน และนางสายขวัญ เกตุคำ ผอ.คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน  โดยในงานมีการจัดบูธธุรกิจประกันภัย นิทรรศการด้านการประกันชีวิต เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคโลหิต บูธโรงพยาบาลให้บริการแก่ประชาชนผู้ร่วมงานฟรี งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างทัศคติที่ดีและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรภาคธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน เผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและใช้ประโยชน์ของการประกันภัยในการบรรเทาความเสียหายจากอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัว ด้วยการออมเงินไว้กับการประกันชีวิต ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงระบบการประกันภัย.

แท็ก คำค้นหา